Infinite Legacy X [IKEMEN] MUGEN

    $

    Infinite Legacy X [IKEMEN] MUGEN, một sản phẩm do người hâm mộ sáng tạo ra, đã xác định lại ranh giới của vũ trụ trò chơi Mugen. Được phát triển với ý tưởng tỉ mỉ đến từng chi tiết, trò chơi này trình bày lòng tôn kính tấm thảm phong phú của văn hóa đại chúng Nhật Bản bằng cách giới thiệu một danh sách nhân vật đa dạng trải dài trên các tiêu đề manga và biểu tượng mang tính năng anime.

    SKU: JP-1 Category: